Sommersamling

  • 11:00

Sommersamling hos Rannveig og Bjørn Møller, Søreidåsen 26.

Plass til parkering utenfor og på nabotomten til venstre.
Ta med noe du vil dele; sanger, bibeltanker, mat.
Velkommen