Søndagmøte Hilde K. Sundnes

  • 11:00

Taler: Hilde Sundnes

m.a. fra turen til Egypt

Leder: Rannveig C. Møller

Musikk; Marta Marcol

Nattverd

Søndagskole

Offer til Det Norske Misjonsselskap

Kaffi med noko til.