Søndagsmøte v/ Ole Andreas Wastvedt

  • 11:00

Taler: Ole Andreas Wastvedt fra IMF Midthordland

Leder.

Musikk

Søndagskole

Gave til Det Norske Misjonsselskap

Kaffe m/noe til

MEDLEMSMØTE etter kaffen