Søndagsmøte Rannveig C Møller

  • 11:00

Taler: Rannveig C Møler:

Leder: Hilde K Sundnes

Musikk: Einar Birkeland

Blomsterdalen Gospelkor deltar

Søndagskole

Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

Bedehuskaffe.