Søndagsmøte m/ nattverd; Rune Ludvigsen

  • 11:00

Taler: Rune Ludvigsen

«Davids falne hytte» del 2

Musikk: Einar Birkeland

Nattverd

Leder: Asbjørn Risa

Søndagskole

Offer til NMS