Søndagsmøte Asbjørn Risa

  • 11:00

Taler: Asbjørn Risa

Musikk; Marta Marcol

Film for barna.

Offer til bedehuset Karmel sitt arbeid