Søndagsmøte: Gunnar Ferstad og elever fra bibelskolen på Bildøy; dåp

  • 11:00

Taler : Gunnar Ferstad

+ Elever fra bibelskolen på Bildøy

Leder: Anders Haugsvær-Holst

Musikk: Einar m/ band

Offer: Bibelskolen på Bildøy

Dåp av Sara

Søndagskole