Søndagsmøte Ivar Stensland

  • 11:00

Taler: Ivar Stensland

Leder Hilde KARTVEIT

Musikk: Einar Birkeland

Søndagskole

Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

Kaffe m noe til