Søndagsmøte Ivar Stensland

  • 11:00

Taler: Ivar Stensland

Leder Hilde Sundnes

Musikk: Jens Sætre m/ band

Søndagskole

Offer til Bedehuset Karmel

Kaffe m noe til