Søndagsmøte: Ivar Stensland

  • 11:00

Taler: Ivar Stensland

Leder: Mari. S. Risa

Film og tegning for barna

Offer til Normisjon

Bedehuskaffe.