Søndagsmøte: Ivar Stensland

  • 11:00

Taler: Ivar Stensland

Søndagskole
Gave til arbeidet i bedehuset Karmel

Leder: Jorunn dørdal
Musikk: Jens Sætre m/team

Kaffe m/ litt attåt