Søndagsmøte; Ivar Stensland: «Rut»

  • 11.00

Taler: Ivar Stensland

Leier : Asbjørn Risa

Musikk: Ole Jacob m/band

Offer til NMS

Kaffe m/ noe til