Søndagsmøte Ola Grytten

  • 11.00

Taler: Ola Grytten

Leder Marit Sand Risa

Musikk: Einar Birkeland m.fl

Søndagskole

Offer til bedehuset Karmel

Kaffe m noe til