Søndagsmøte: Rannveig C Møller

  • 11:00

Rannveig C Møller taler

Jorunn Dørdal leder
Jens m band spiller
Søndagskole
Gave til NLM
Kaffe m noe til