Søndagsmøte: Rannveig C Møller

  • 11:00

Taler: Rannveig C Møller

Nattverd
Søndagskole
Gave til Norsk Luthersk Misjonssamband NLM

Leder: Asbjørn Risa
Musikk: Eirik Ferstad  m/team

Kaffe m/ litt attåt