Søndagsmøte Rannveig C. Møller

  • 11:00

Taler: Rannveig C Møller:

«Betydningen av å holde fast på Guds ord og vår lære»

Leder: Mirjam T. Augestad

Nattverd

Musikk: Jens Sætre m.fl

Søndagskole

Offer til Normisjon

Bedehuskaffe.