Søndagsmøte Rannveig C. Møller

  • 11:00

Taler: Rannveig C. Møller

Leder: Marit Sand Risa

Musikk: Einar Birkeland

Søndagskole

Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

Kaffe m noe til