Søndagsmøte: Rune Ludvigsen

  • 11:00

Taler: Rune Ludvigsen

Leder: Asbjørn Risa

Musikk: Rune Ludvigsen

Søndagskole

Offer til NLM