Søndagsmøte. Rannveig C Møller: «Utfordringen»

  • 11:00

Taler: Rannveig C Møller ( Stian er forhindret)

Emne:  «Utfordringen» (i vårens tema «Gi det videre»)

Leder: May-Britt Theis

Musikk: Marta Marcol

Nattverd

Offer til Normisjon