Søndagsmøte. Tale av Gunnar Ferstad

  • 11:00

Dåp
Gave til ImF