Søndagsmøte. Elin Gilje

  • 11:00

Taler: Elin Gilje

Leder: Mirjam Augestad

Musikk; Einar Birkeland

Nattverd

Søndagskole

Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

Kaffi med noko til.