Søndagsmøte v/ Atle Yndestad: «Bønn»

  • 11:00

Taler: Atle Yndestad «Bønn»

Møteleder: Hilde K Sundnes

Musikk: Einar Brikeland

Søndagskole

Offer til Det norske Misjonsselskap (NMS)4

Kirkekaffe