Søndagsmøte Idar Simonsen, Israelsmisjonen

  • 11:00

Taler: Idar Simonsen Israelsmisjonen

Leder: Asbjørn

Musikk:

Søndagskole

Offer til Israelsmisjonen

Kaffe før og etter møtet