Søndagsmøte v/ Odd Eivind Stensland: «Arven fra Luther II»

  • 11:00

Taler: Odd Eivind Stensland: «Arven fra Luther II»

Møteleder: Rannveig Møller

Musikk: Einar Birkeland

Søndagskole

Offer til bedehusets arbeid

Kirkekaffe