Søndagsmøte v/ Odd Eivind Stensland: «Arven fra Luther»

  • 11:00

Taler: Odd Eivind Stensland: «Arven fra Luther«

Møteleder:Ivar Stensland

Musikk: Marta Marcol

Søndagskole

Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Kirkekaffe