Søndagsmøte v/ Liv Eikeland

  • 11:00

Taler: Liv Eikeland

Leder: Rannveig Møller

Musikk: Rune Ludvigsen

Søndagskole

Offer til NMS

Tid til kaffe og prat