STORSAMLING

  • 11:00

Storsamling:

Leder:Kristin og Anders Haugsvær-Holst

Program for alle aldersgrupper

Karmel Orchestra

Offer til Det Norske Misjonsselskap

God servering i etterkantkant