STORSAMLING/Høstakkefest

  • 11:00

Storsamling:

Bedehusbarnehagen deltar

Program for alle aldersgrupper

Karmel Orchestra

Offer til Stefanusalliansen