Digitalt møte

  • 11:00

Det vil bli lagt ut en tale på vår Facebook side.
Kollekt: Norsk luthersk Misjonssamband, NLM