Storsamling. Rannveig C. Møller

  • 11:00

Rannveig C. Møller taler om «Guds arbeidere»

Siden det er 1. mai blir temaet arbeid og Jesu lignelse om arbeiderne i vingården (Matt 20,1-16). Dette blir en ufarlig, meningsfull og morsom familiegudstjeneste, så inviter med deg nye! God tid til prat rundt bordene etter en times livlig program.

Kollekt NMS