Storsamling/Høstfest, barnehagen deltar

  • 11:00

Andakt: Rannveig Møller

Barnehagebarna synger
Gave til Stefanusalliansen, Barnehagens prosjekt
Enkel lunsj