Søndagmøte m tonar av jul, Ivar Stensland

  • 11:00

Taler Ivar Stensland

Leder: Mirjam

Musikk Marta

Mye sang og musikk  med advent og julepreg

Søndagskole

Offer til My Father’s House