Forsamlings weekend på Fjell-ly

  • 18:00

Starter kl. 1800 eller så snart du kan

Aktiviteter (så langt): Fotokurs, bowling, dropslaging og fotballkamp

* Lørdag kveld vil det bli en minikonsert med Trygve Eiken!
* Pris: Voksne: 1049,- ungdommer og barn: 699,- Maks pr familie: 3499

Velkommen til en flott weekend for alle i forsamlingen!