Vis godhet

Selvom aktivitetene våre er avlyst, er ikke Karmel avlyst. Mer en noen gang før er det viktig at vi er der for hverandre og for bygda vår! Vi vil vise solidaritet med vår neste ved å følge myndighetenes råd og restriksjoner. Vi står sammen og vil hjelpe alle som trenger det. Om du har behov for hjelp eller samtale eller om du kan tilby hjelp, vennligst meld deg her.


Bedehuset Karmel er en luthersk kristen forsamling organisert i Indremisjonsforbundet.

Karmel huser forsamlingens mange ulike aktiviteter. Hoveddelen av forsamlingen består av mennesker i alderen 30 til 50 år, men alle aldersgrupper er representert.
Hovedsamlingen er søndag formiddag der både store og små samles til formiddagsmøte, som ofte inneholder lovsang, bønn, sakramenter, forkynnelse og sosialt samvær.

Givertjeneste med skattefradrag ›


Bankkonti:

Bedehuset Karmel: 3411.30.65992

Ungdomsarbeidet Yngres: 3411.39.26122


ImF trossamfunn › Er dette aktuelt for deg som ikke står i et kirkesamfunn?

Her er innmeldingsskjema

karme-450
bedehusbarnehagen_footer-s

er en heldagsbarnehage og eies og drives av Bedehuset Karmel i Blomsterdalen.

Alphakurs
i samarbeid med Sion

Møter avlyst fra 17.03 og inntil videre