Bilder av styret og andre resurspersoner

Asbjørn Risa

Formann

Terje Lindaas
Nestformann, sekretær

Liv Randi M. Birkeland
Kasserer

Egil Tverberg

Arrangementsansvarlig og inneansvarleg

Marit S. Risa
Smågrupper

Vidar Sandvik
Utleieansvarlig og hus ansvarlig

Terje Lindaas, sekretær, uteansvarlig

Vararepresentanter:

Arne Grostøl

Aslaug Sandvik

Rannveig Møller. forsamlingsarbeider
rannveig.moller@karmel.no

Ivar Stensland, forsamlingsarbeider II (yngres m.m)

ivarstensland@gmail.no