Styret fra april 2022

Styret har konstituert seg selv
Jens Sætre, leder
Solfrid Ebbesen, sekretær
Arne Grostøl
Borghild Odland

Egil Tverberg

Vararepresentanter
Jon Sigve Sundnes
Jorunn Dørdal

Åndelig tjenerråd:

Eirik Ferstad, mob 932 57 387, mail
Asbjørn Risa, mob 412 53 154, mail

Forsamlingsarbeider:

Rannveig Møller, mob 412 50 534
rannveig.moller@karmel.no