Styret fra 17. februar 2019. De 4 siste ble valgt da.

Styret har konstituert seg selv

Kjetil Theis Skaar, leder

Kristin Haugsvær-Holst sekretær

Eirik Ferstad

Ragnhild Sandvik

Asa Stokken

Jens Sætre

Egil Tverberg

Vararepresentanter

Jorunn Dørdal

Kristin Bull

Rannveig Møller Forsamlingsarbeider
rannveig.moller@karmel.no

Ivar Stensland Forsamlingsarbeider II (yngres m.m)
ivarstensland@gmail.no