Styret fra 17. februar 20 19. Dei 4 siste ble valgt da.

Styret konstituerer seg selv

Kristin Haugsvær-Holst 

Egil Tverberg 

Eirik Ferstad

Ragnhild Sandvik

Kjetil Theis Skaar

Asa Stokken

Jens Sætre

Vararepresentanter

Jorunn Dørdal

Kristin Bull

Rannveig Møller Forsamlingsarbeider
rannveig.moller@karmel.no

Ivar Stensland Forsamlingsarbeider II (yngres m.m)
ivarstensland@gmail.no