Bilder av styret og andre resurspersoner

Marit Sand Risa
Styreleder

Vidar Sandvik
Nestformann,

Liv Randi M. Birkeland
Kasserer

Kristin Haugsvær-Holst
Sekretær

Egil Tverberg
Arrangementsansvarlig og inneansvarlig

Eirik Ferstad
Uteansvarlig

 

Vararepresentanter:

Arne Grostøl

Jorunn Dørdal

Rannveig Møller. forsamlingsarbeider
rannveig.moller@karmel.no

Ivar Stensland, forsamlingsarbeider II (yngres m.m)

ivarstensland@gmail.no