Styret og andre ressurspersoner

Marit Sand Risa Styreleder

Vidar Sandvik Nestformann

Liv Randi M. Birkeland Kasserer

Kristin Haugsvær-Holst Sekretær

Egil Tverberg Arrangementsansvarlig og inneansvarlig

Eirik Ferstad Uteansvarlig
 

Vararepresentanter

Arne Grostøl

Jorunn Dørdal

Rannveig Møller Forsamlingsarbeider
rannveig.moller@karmel.no

Ivar Stensland Forsamlingsarbeider II (yngres m.m)
ivarstensland@gmail.no