Tweensarbeidet vårt søker etter nye hovedledere. I mellomtiden har vi sporadiske tilbud til aldersgruppen 9-12 år, som filmkveld, overnattinger og øvinger.