Rannveig Møller

Rannveig Camilla Møller.

Rannveig Møller er tilsett som forsamlingsarbeider i 60% stilling frå 1. aug 20 16 med hovedvekt på barne og ungdomsarbeid.

Hun vil også ha vesentlige oppgaver med programarbeid og forkynnelse i søndagssamlingene

Alt frå 1. mai har hun en mindre stillingsprosent.

Rannveig Møller kan nås på epost: rannveig.moller@karmel.no

Ivar Stensland er tilsett frå 1.august 2017 i 20% stilling med hovedansvar for Yngres.

Frå 1.1.2018 er stillingen øket til 30% med litt utvidet ansvarsområde

Ivar Stenland kan nås på ivarstensland@gmail.com