Kontaktliste:
BK Bedehuset Karmel  Styreleder Marit Sand Risa 995 89 144
NMS Det norske Misjonsselskap  Marius Theis 476 14 913
NLM Norsk Luthersk Misjonssamband  Terje Viken  55228868/  94808063
NM Normisjon  Asbjørn Risa 55 22 69 93 / 415 43 154
DNI Den norske Israelsmisjon Else Karstensen 481 77 188
NSM Norges Samemisjon  Birger Myklestad  55226901
Karmelklubben / Barnetimen Ragnhild Lindås  93803529
Søndagsskolen  Ola Kåre Risa 920 54 650
Yngstes  Torhild Stensland  55229899
Yngres  Ivar Stensland 924 64 952
Gospelkoret Lisbeth Sandvik
Bedehusbarnehagen Hilde Sundnes 55 22 90 06 / 90660122
Bedehuset Karmel: Brukskto. 3411 30 65992 (melemspenger huseleige o.l.)