Kontaktliste:  BK Bedehuset Karmel  Styreleder Marit Sand Risa 995 89 144
NMS:  Det norske Misjonsselskap  Marius Theis 476 14 913
NLM  Norsk Luthersk Misjonssamband  Terje Viken  55228868/  94808063
NM  Normisjon  Asbjørn Risa 55 22 69 93 / 415 43 154
DNI  Den norske Israelsmisjon Else Karstensen 481 77 188
NSM Norges Samemisjon  Birger Myklestad  55226901
Karmelklubben/Barnetimen Ragnhild Lindås  93803529
Søndagsskolen  Ola Kåre Risa 920 54 650
Yngstes  Torhild Stensland  55229899
Yngres  Ivar Stensland 924 64 952
Gospelkoret Lisbeth Sandvik
Bedehusbarnehagen Hilde Sundnes55 22 90 06/  90660122

Bedehuset Karmel: bruksk.3411 30 65992 (melemspenger huseleige o.l.)