Kontaktliste:
Bedehuset Karmel Styreleder Jens Sætre 481 34971
NMS Det norske Misjonsselskap
NLM Norsk Luthersk Misjonssamband Terje Viken 94808063
Normisjon Asbjørn Risa 415 43 154
Den norske Israelsmisjon
Norges Samemisjon Birger Myklestad 55226901
Karmelklubben Rannveig Camilla Møller 412 50 534
Søndagsskolen Kristin Ferstad 926 13 481
Yngstes Torhild Stensland 938 58 044
Yngres Rannveig Camilla Møller 412 50 534
Bedehusbarnehagen Hilde Sundnes 90660122
Bedehuset Karmel Kontonr. 3411 30 65992 (medlemskontingent, gaver, husleie o.l.)