Møte: Tarjei Gilje, Nattverd

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Tarjei Gilje

Nattverd
Leder:
Musikk: 
Offer  Normisjon

Søndagskole

Bedehuskaffe etter møtet