Formiddagsmøte v/ Eli Sihn Samdal Vik

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Eli Sihn Samdal Vik: Ef. kap 6 del II

Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Ivar Stensland

Musikk: Marta Marcol

Barnekoret synger

Offer. NMS (Norske misjonsselskap)

Bedehuskaffe etter møtet