Søndagsmøte: Ivar Stensland

  • 11:00

Taler: Ivar Stensland

Leder: Asbjørn Risa

Musikk: Rune Ludvigsen

Søndagskole

Offer til NMS

Kaffe m/ noe til