Møte. Kristian Yndestad

  • 11:00

Kristian Yndestad taler om hvordan Gud leder oss.
Hanne kommer og skal ha søndagsskolen. Gaven går til NLM. Medlemsmøte
etter gudstjenesten. Veldig god kirkekaffe!