Formiddagstreff

  • 12:00

Jorunn og Arne Dørdal gir oss glimt fra nylig rundtur til misjonsfelt i India.
God smørrelunsj
Utlodning
Velkommen alle som har anledning