BASAR for bedehuset

  • 15:00

Andakt Rannveig C Møller

Åresalg

Tombola for barna

Kaffe og kaker

Salg av pølser

Hovedutlodning

Takknemlige for gaver til gevinstbordet