Basar Normisjon

  • 15:00

Andakt: AsbjørnRisa

Bilete frå Nepal og Bangladesh: Jorunn Dørdal

Åreslag

Bevertning

Hovedutlodning

Velkommen til å støtte Normisjon sitt arbeid