BASAR S-klubben og «Okhaldungajentene»

  • 15:00

Nytt fra Okhaldungajentenes tur til Nepal (Okhaldunga sykehus)

Åresalg

Bevertning

Hovedtrekning

Til inntekt for Normisjon sitt arbeid i Nepal og Bangladesj