Bibelhelg: Lørdagssamling ved Per Gunstein Nes

  • 18:00

Lørdagssamling ved Per Gunstein Nes

Møteleder :Asbjørn Risa

Vi spiser kvelds sammen

Anledning til samtale