Delemøte

  • 11:00

Vi deler det vi har på hjertet

Noen innleder og leder møtet

Ef 5,19 så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter,