Fjell-ly-dagen. Vi deltar på Familiesamling m.m. på Fjell-ly kl 11.

  • 11:00
Familiemøte på Fjell-ly kl 11:00
Andakt Tom Børge Frøvik
Song av felles barnekor frå Ågotnes og Straume
Grilling
Fotballturnering
hoppeslott og leker for barna
Vi køyrer gjerne samlet i færrest mulig biler fra bedehuset senest  kl 10.15