Fomiddagsmøte Asbjørn Risa , Israelsmisjonen

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er  Asbjørn Risa

Fokus på Israelsmisjonen

Leder fra   Israelsforening?
Piano: Kari Risa
Offer Den norske Israelsmisjon (DNI)
Søndagsskole.
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær